• I kvarteret Skogsvaktaren pågår ommålning av trapphusen.

 • HAR DU RÄTT TEMPERATUR?

  KUPOLEN eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader.

  Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:

  • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
  • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Lufta inte elementet själv eftersom risken finns att du tömmer värmesystemet på vatten.
  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.
  • Kalla element betyder inte att det är för kallt. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer ska elementen bli kalla. Om du ändå tycker att temperaturen är obehaglig, kan du klä på dig lite mer. Vi människor upplever temperaturer på olika sätt.


  FORTFARANDE LÄGRE ÄN 20 GRADER I LÄGENHETEN?

  Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att KUPOLEN kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

  DRAR DET KALLT FRÅN FÖNSTERVENTILERNA?

  De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

  Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

 • Höst

  Nu när hösten är i antågande måste vi hjälpas åt att se till att dörrar och fönster alltid är stängda.

 • Anläggning av mur och kantsten på Bäckavägen.

  Information till hyresgäster på Bäckavägen 3, 5 och 7


  Under vecka 39 (24 till 28 september) kommer vi genomföra markarbeten på Bäckavägen som ett led i att skapa trevligare innegårdar.

  För Er med parkeringsplatser mot Bäckavägen kommer det under perioden tyvärr vara begränsad tillgång till era individuella parkeringar då grävskopor och leveranser av material behöver kunna arbeta.

  Vi ser med spänning fram emot resultatet och hoppas på Er förståelse på att det kan vara lite rörigt under byggtiden.

 • Eldningsförbud.

  Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne - även på egen tomt


  Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med 23 juli / Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne von den 23 July / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 23.7) lähtien koko Skåne läänissä. /

  دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا /


  ممنوعیت گریل کردن و آتش افروختن از روز ۲۳ جولای در استان اسکونه


  Från och med den 25 juli klockan 16 skärper Länsstyrelsen, på inrådan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, det rådande eldningsförbudet. Det råder numera totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne, ÄVEN på egen tomtmark, kolonilott eller innergård. Förbudet omfattar alla typer av grillar och alla typer av platser.


  Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

  Just nu pågår många skogsbränder i Sverige. Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud.

RSS Feed
rapeseed-773304__340
Följ oss på facebook