Jag söker

Fyll i nedanstående formulär och anmäl ert intresse av att bo hos oss.

Desto mer information ni förser oss med ju bättre och snabbare kan vi hjälpa er.

Ni som söker lokal, garage, parkeringsplats eller förråd kan också använda formuläret men glöm då inte att nämna vad ni söker i fältet "övrig info".

 

PERSONUPPGIFTER GDPR

För dig som vill veta mer om vårt arbete med GDPR 

Nedan förklarar vi kort vad en personuppgift är och hur KUPOLEN behandlar denna typ av information. Fortsättningsvis förklarar vi varför vi sparar uppgifterna och vad som händer när ni väljer att lämna oss som hyresgäst.

Vad är en personuppgift och hur behandlar KUPOLEN informationen?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer - Datainspektionen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig som kund?

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar. Anledningen till att spara dessa uppgifter är för att hantera avtal mellan KUPOLEN och dig som hyresgäst. Insamlingen av uppgifterna krävs för att vi ska kunna slutföra uthyrningsprocessen. Om uppgifterna inte kan lämnas kan KUPOLEN inte slutföra processen och därmed tvingas neka dig ditt avtal.

Vad händer när jag säger upp mitt avtal?

När ditt avtal med KUPOLEN upphör gallras dina personuppgifter så fort de av lagliga skäl inte längre behövs.