Hyresgästservice

arrow-down-animated.gif

Hyresgästinformation

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Varje kvartal får du tre hyresavier för nästkommande månader i din brevlåda. Om du inte har fått någon avi eller har tappat bort den, hör av dig till Kupolen så hjälper vi dig.

Om du vill betala hyran med autogiro kan du här hämta ett autogiromedgivande som du skriver ut signerar och skickar till Kupolen.

Om du vill ta emot din hyresavi som e-postfaktura skicka ett mail till oss med ditt namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt den mailadress du önskar bli aviserad på.

Om du behöver betala hyran utan den förtryckta avin.

Rätt bankgironummer

 • Bankgiro 5677-6495 gäller er som bor på Hökvägen, Trastvägen, Skolstigen samt Fasanvägen
 • Bankgiro 5775-9003 gäller er som bor på Bäckavägen, Allégatan samt Järnvägsgatan 15 och 23.
 • Bankgiro 394-3933 gäller er som bor på Stockholmsvägen, Järnvägsgatan 13 och Sävgatan
 • Bankgiro 5883-8954 gäller er som bor på Tjäderstigen 10

Om du inte har månadens OCR nummer tillgängligt kan du vid enstaka tillfällen på meddelanderaden ange lägenhetsnummer och adress.

Kupolen skickar obetald hyra direkt till inkasso utan påminnelser.

Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag. From klockan 12.00 denna dag har du tillgång till din nya lägenhet. 

Folkbokföring: Det är viktigt att folkbokföringen är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta. 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). 

Hushållsel:  Glöm inte att starta ett elabonnemang i ditt nya boende samt avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du flyttar ifrån. 

Internet och TV abonnemang: Kom ihåg att avsluta dina medieabonnemang i god tid.

Besiktning: Vi besiktigar lägenheten innan inflyttning och noterar då eventuella skador och anmärkningar. Det kan ändå finnas brister som du upptäcker i efterhand. Då är det viktigt att du hör av dig till oss direkt så att vi kan lösa problemet. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister.

Dags att flytta? Då behöver du säga upp din lägenhet skriftligen till oss. Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Telefonnummer lämnas tillsammans med uppsägningen så att vi kan kontakta er för visning och besiktning av lägenheten. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning. Då det ofta kan bli långa flyttkedjor ber vi dig som tidigt i månaden vet om att du skall säga upp ditt boende att göra det på en gång.

Under uppsägningsperioden behöver du vara beredd på att visa upp lägenheten för de personer som eventuellt önskar flytta in efter dig.

Blankett för uppsägning finner ni här. 

Tips inför flytten

I samband med din uppsägning kommer vi göra en besiktning av lägenheten. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid som passar. Vid besiktningen behöver lägenheten och eventuell balkong, uteplats och förråd vara tömd och städad. Under besiktningen bedömer vi lägenhetens skick, och om det finns saker som behöver åtgärdas. Om det blivit skador eller onormalt slitage på lägenheten så ansvarar du för att antingen reparera dessa, eller stå för kostnaden för att få dem reparerade. Tänk på att alla reparationer behöver utföras fackmannamässigt.

Du behöver skriftligt tillstånd av Kupolen för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Handläggningstiden är ca 4 veckor så kontakta oss därför i god tid innan du önskar hyra ut i andra hand. Läs mer »

Alla hyresgäster hos Kupolen skall ha en hemförsäkring.

Även om du är försiktig kan olyckan vara framme. Om en disk- eller tvättmaskin börjar läcka och förstör lägenheten eller grannens egendom kan du bli ersättningsskyldig. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig. Tänk också på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Jämför hemförsäkringar

Kontakta oss om du önskar installera disk- eller tvättmaskin i lägenheten. Du får inte montera in hushållsmaskiner utan att varit i kontakt med oss först. Om förutsättningarna finns har vi erfarenhet och kontakter för att lösa installationen på bästa sätt.

Fastigheterna är via vårt
försäkringsbolag, Trygg Hansa, anslutna till Nomor. Felanmäl hos oss och
kontakta därefter Nomor för åtgärd/sanering, ni behöver då uppge “kundkoden  440310”.  Läs gärna tips och råd på Nomor.

Tel:  0771 122 300

Förebyggande åtgärder

En viktig förebyggande åtgärd är att se till att skadedjuren inte kan komma åt mat eller annat som de gärna angriper. Livsmedel som till exempel mjöl, gryn och nötter kan skyddas i täta förpackningar. Att hålla rent från rester av livsmedel är en viktig förebyggande åtgärd.

Det är viktigt att förhindra att skadedjur kan komma in bostaden eller byggnaden. Det är bra att kontrollera varor, bohag eller bagage innan man tar in dem i bostaden. Rått- och mussäkring med tillräckligt tätt stålnät eller att på annat sätt täta springor och öppningar är ett effektivt sätt att förhindra att de kan komma in.

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst ersättningsskyldig vid onormalt slitage eller vållande av skada genom vårdslöshet eller försumlighet. Du är ansvarig för skador i lägenheten enligt ovan, oavsett vem som förorsakat dem. Underhållsreparationer till följd av normalt slitage står hyresvärden för. Kontakta alltid oss om något går sönder!

Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl 22.00–07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:

 • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
 • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
 • Borra eller spika inte i väggen efter klockan 20.00.
 • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
 • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Ibland kan enkla frågeställningar bli en källa till konflikt mellan grannar om man inte pratar med varandra redan på ett tidigt stadium. Ta kontakt med din granne om du känner dig störd. Löser det sig inte trots att du har pratat med grannen ber vi dig att ta kontakt med oss.

Vårt mål är att du ska ha en behaglig temperatur under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska det därför vara minst 20 grader. Samtidigt strävar vi såklart efter att ta vårt ansvar och göra så lite miljöpåverkan som möjligt. 

Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:

 • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
 • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
 • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Lufta inte elementet själv eftersom risken finns att du tömmer värmesystemet på vatten.
 • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.
 • Kalla element betyder inte att det är för kallt. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer ska elementen bli kalla. Om du ändå tycker att temperaturen är obehaglig, kan du klä på dig lite mer. Vi människor upplever temperaturer på olika sätt.


Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att KUPOLEN kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.


Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.

Vad ansvarar du som hyresgäst för, och vad fixar vi åt dig?

Du ansvarar för…

 • Att grovsopor och miljöfarligt avfall forslas till soptipp eller återvinningsstation
 • Att byta filter i spisfläkt eller spiskåpa.
 • Att byta glödlampor,  lysrör och glimtändare (även i kyl/frys och ugn)
 • Att göra rent ventilationsdon i lägenheten. (Ändra inga inställningar!)
 • Att göra rent och reparera persienner och markiser.
 • Att städa tvättstugan efter avslutat tvättpass.
 • Att göra rent avlopp i kök och badrum, samt att rensa vattenlåset i golvbrunn i badrummet. (Är det stopp i avloppet? Läs mer här.)
 •  Att efter nyttjande av dusch och bad alltid (utom i de större lägenheterna på Fasanvägen , Trastvägen och Skolstigen ) lämna dörren öppen.

Hör av dig till oss om..

 • Spisen inte fungerar. (Kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Kyl eller frys inte fungerar. (Kontrollera först om någon säkring har gått)
 • Det läcker eller droppar från kranar, element eller toalett.
 • Fönster eller dörrar inte går att stänga eller är trasiga.
 • Vatten saknas. (Det händer att vi stänger av vattnet en kort stund för att kunna göra reparationer, men det brukar du informeras om i förväg. Om du inte fått den informationen och vattnet inte kommer tillbaka så ringer du serviceanmälan.)
 • Stopp i avlopp, eller om vattnet rinner ner sakta i golvbrunnen eller vasken.

Ventilera din lägenhet

För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch måste ventilationen fungera. Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut. Det är viktigt att:

 • Vädra och möblera rätt
 • Öppna och städa ventilerna
 • Snabbvädra ibland, håll toadörren öppen

Luften i din lägenhet blir sämre av matos, damm från kläder och utandningsluft. Dålig luft kan ge huvudvärk, allergier och eksem. Därför är det viktigt att regelbundet byta ut luften med hjälp av bra ventilation. Lika viktigt är det att avlägsna fukt som bildas när vi lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Annars kan det uppstå fukt- och mögelskador.

Stäng inte ventilerna

Stäng inte ventilerna när det blir kallt på vintern – då sätts ventilationssystemet ur spel. I stället kan du öppna springventilerna vid fönstren bara någon millimeter. I en lägenhet ska det råda balans mellan värme och ventilation. Vårt mål är att hålla en inomhustemperatur på minst 20 grader.

Så ventilerar du din lägenhet

Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka inte av dem med en fuktig trasa, använd istället dammsugaren eller en torr trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.

Springventilen sitter under eller över ett fönster. Den har som uppgift att släppa in frisk luft i lägenheten. Den ska alltid stå några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.

Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret. Ta loss det från fläkten och handdiska filtret med diskmedel. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.

Hur ofta du behöver byta kolfilter  i en kolfilterfläkt beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

Ett tydligt tecken på att ventilationen inte fungerar är imma på fönsterrutorna. Även imma som uppstår när man duschar eller kokar vatten torkar om ventilationen fungerar som den ska.

Bor du på Skolstigen, Trastvägen eller Fasanvägen så har du tryckstyrd ventilation, i dom större lägenheterna med genomgångstoalett till dusch & badrumsdel skall dörren ut mot hallen alltid vara stängd efter dusch och bad för avlägsnande av fukt.

Felanmälan dygnet runt på.

Tel: 010 25 25 200

Mail: mail@kupolenfastigheter.se

Månd – Torsdag kl 09.00 – 17.00 Lunchstängt mellan 12.00 – 13.00.

Tel: 010 25 25 200 

Tel: 020 20 20 70

Att städa miljösmart är självklart för oss och vi vill att så många som möjligt gör det. Därför har vi samlat ihop smarta och miljövänliga städtips som du kan inspireras av. Att minska användandet av kemikalier och mikroplaster när man städar är jätteviktigt. Med våra städtips städar du med enkla medel både miljövänligt och effektivt. Det bästa är att du ofta kan göra dina egna rengöringsmedel med några vanliga hushållsprodukter som du redan har hemma. Visst är det bra?

Gör ditt eget miljövänliga allrengöringsmedel

Du gör enkelt ditt egna miljövänliga allrengöringsmedel genom att blanda ättika med vatten i en sprayflaska. Kom ihåg att aldrig använda ättika-baserade produkter på marmor, granit eller sten! Använd istället vodka eller tvättsprit. En sprayflaska med vatten och ättika är perfekt att använda för att slippa fula tvättränder på fönster och speglar.

Recept

 • 1 dl Perstorps ättika
 • 1 dl vatten

Blanda i en sprayflaska.

Blanda din egen fönsterputs enkelt

Att göra din egen miljövänliga fönsterputs är enkelt. Blanda ättika och vatten plus en skvätt miljövänligt handdiskmedel så du har en effektiv fönsterputs. Det bästa är att du kan blanda nytt och fylla på samma sprayflaska. På så sätt sparar på miljön ännu mer genom att inte köpa fler plastförpackningar.

Recept

 • 1 dl Perstorps ättika
 • 1 dl vatten
 • 1 tsk handdiskmedel

Blanda efter behov i en sprayflaska.

Toalettrengöring under natten 

Häll i 1 dl ättika (12 %) i toa­letten innan du går och lägger dig på kvällen och låt det stå över natten. När du kliver upp på morgonen kan du spola efter att du borstat ur toaletten. Den blir skinande ren utan kemikalier!

Recept

 • 1 dl Perstorps ättika
 • 1 st toalettborste

Gör diskhon skinande ren 

Ibland blir diskhon kalkig och smutsig. För att få den skinande ren utan att använda kemikalier kan du blanda lika delar ättika och vanligt kranvatten i en blomspruta. Spruta på blandningen och låt det verka en liten stund. Därefter kan du torka av ytorna med lite papper.

Recept

 • 1 del Perstorps ättika
 • 1 del vatten

Miljövänlig ugnsrengöring

Blanda 2 delar flytande såpa och en del vatten i en sprayflaska. Spraya alla ytor inuti ugnen. Stäng ugnsluckan . Sätt ugnen på 100-150 grader och låt såplösningen verka i 15 minuter. När ugnen svalnat, torka rent med vatten och trasa. 

Om ugnen är mycket smutsig kan du smörja in ugnen med koncentrerad såpa och värma till 100 grader i ca 30 minuter. Låt svalna och tvätta ur med en svamp.

Recept

 • 2 delar miljövänlig flytande såpa
 • 1 del vatten

Rengör ugnens eller grillens galler

Istället för stålborste kan du ta ugnsfolie och knyckla ihop till en boll. Doppa bollen i miljövänlig såpa (fungerar även med Coca-Cola om du har det hemma). Gnugga gallret med bollen så försvinner smutsen.