Hyresgästinformation

Hyresbetalning

Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Varje kvartal får du tre hyresavier för nästkommande månader i din brevlåda. Om du inte har fått någon avi eller har tappat bort den, hör av dig till Kupolen så hjälper vi dig.

Om du behöver betala hyran utan den förtryckta avin.

Rätt bankgironummer

Bankgiro 5677-6495 gäller er som bor på Hökvägen, Trastvägen, Skolstigen samt Fasanvägen

Bankgiro 5775-9003 gäller er som bor på Bäckavägen, Allégatan samt Järnvägsgatan 15 och 23.

Bankgiro 394-3933 gäller er som bor på Stockholmsvägen, Järnvägsgatan 13 och Sävgatan

Om du inte har månadens OCR nummer tillgängligt kan du vid enstaka tillfällen på meddelanderaden ange lägenhetsnummer och adress.

Kupolen skickar obetald hyra direkt till inkasso,

 utan påminnelser.

För att bli godkänd som hyresgäst krävs att baskraven uppfylls.

Alla är välkomna att göra en intresseanmälan hos Kupolen. Vårt mål är att få rätt kund till rätt bostad. Med hänsyn till företagets och befintliga kunders bästa lägger vi därför stor vikt vid urvalet.

Bostadens läge storlek och standard skall passa din familjesituation. Dina inkomster ska täcka hyran och rimliga levnadsomkostnader. Kupolen avgör vem som ska erbjudas att hyra våra bostäder. Vi tar alltid en kreditupplysning men ofta också referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar.

Baskrav:

 • För att hyra bostad ska du ha fyllt 18 år och vara skriven i Sverige.
 • Du ska ha anställning eller jämförbar inkomstkälla exempelvis studiemedel, förmögenhet, ­­­A-kassa eller pension. 
 • Du får inte ha betalningsanmärkningar.
 • Du får vid referenstagning inte ha anmärkningar om störningar och bristande betalningar etc.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheter skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.
 • Vid kontraktsskrivning ska du/ni kunna uppvisa giltig legitimation.

Inflyttning

Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag då hyresavtalet börjar gälla. Är inflyttningsdagen på helgen/helgdag, så får du nycklarna den första vardagen efter..

Folkbokföring: Det är viktigt att folkbokföringen är rätt eftersom det påverkar bland annat rätten till bidrag, var man ska betala skatt och rösta. 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se). 

Hushållsel:  Glöm inte att starta ett elabonnemang i ditt nya boende samt avsluta ditt gamla abonnemang i den lägenhet du flyttar ifrån. 

Internet och TV abonnemang: Kom ihåg att avsluta dina medieabonnemang i god tid.

Besiktning: Vi besiktigar lägenheten innan inflyttning och noterar då eventuella skador och anmärkningar. Det kan ändå finnas brister som du upptäcker i efterhand. Då är det viktigt att du hör av dig till oss direkt så att vi kan lösa problemet. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka eventuella fel och brister.

Uthyrning i andra hand

Du behöver skriftligt tillstånd av Kupolen för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Handläggningstiden är ca 4 veckor så kontakta oss därför i god tid innan du önskar hyra ut i andra hand. Läs mer »

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi mottagit uppsägningen. Uppsägning av hyreskontrakt måste alltid ske skriftligt, i originalversion. Telefonnummer lämnas tillsammans med uppsägningen så att vi kan kontakta er för visning och besiktning av lägenheten. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning. Då det ofta kan bli långa flyttkedjor ber vi dig som tidigt i månaden vet om att du skall säga upp ditt boende att göra det på en gång.

Blankett för uppsägning finner ni här. 

Tips inför flytten

Hemförsäkring

Alla hyresgäster hos Kupolen skall ha en hemförsäkring.

Även om du är försiktig kan olyckan vara framme. Om en disk- eller tvättmaskin börjar läcka och förstör lägenheten eller grannens egendom kan du bli ersättningsskyldig. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig. Tänk också på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Jämför hemförsäkringar

Installation av disk-/tvättmaskin

Kontakta oss om du önskar installera disk- eller tvättmaskin i lägenheten. Du får inte montera in hushållsmaskiner utan att varit i kontakt med oss först. Om förutsättningarna finns har vi erfarenhet och kontakter för att lösa installationen på bästa sätt.

Skadedjur

Fastigheterna är via vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar, anslutna till Anticimex. Kontakta oss så tillser vi att Anticimex kontaktar er för åtgärd/sanering.? Läs gärna tips och råd på www.anticimex.com

Om något går sönder

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst ersättningsskyldig vid onormalt slitage eller vållande av skada genom vårdslöshet eller försumlighet. Du är ansvarig för skador i lägenheten enligt ovan, oavsett vem som förorsakat dem. Underhållsreparationer till följd av normalt slitage står hyresvärden för. Kontakta alltid oss om något går sönder!

Visa hänsyn

Att visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl 22.00–07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:

 • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
 • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
 • Borra eller spika inte i väggen efter klockan 20.00.
 • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
 • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
 • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Klagomål

Ibland kan enkla frågeställningar bli en källa till konflikt mellan grannar om man inte pratar med varandra redan på ett tidigt stadium. Ta kontakt med din granne om du känner dig störd. Löser det sig inte trots att du har pratat med grannen ber vi dig att ta kontakt med oss.

Har din bostad rätt temperatur

Kupolen eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara minst 20 grader och av miljöskäl som högst 21 grader.

Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:

 • Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
 • Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
 • Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Lufta inte elementet själv eftersom risken finns att du tömmer värmesystemet på vatten.
 • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.
 • Kalla element betyder inte att det är för kallt. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer ska elementen bli kalla. Om du ändå tycker att temperaturen är obehaglig, kan du klä på dig lite mer. Vi människor upplever temperaturer på olika sätt.


Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att KUPOLEN kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortsatt kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare till våra drifttekniker som tittar på andra åtgärder i värmesystemet.

Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.

Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.