VATTENLÄCKA

Med anledning av att en ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens läcker kommer vattnet vara avstängt. NSVA kommer placera ut en vattentank där Ni som boende kan…

Continue ReadingVATTENLÄCKA

E-POST AVI

Som ett led i Kupolens kontinuerliga miljöarbete önskar vi ta steget över till e-post avier. Önskar du hyresavierna via e-post?  Skicka ett e-mail till mail@kupolenfastigheter.se med Namn, Lägenhet, Telefonnummer. Alla…

Continue ReadingE-POST AVI