Utemiljö och lekplatser på Trastvägen, Skolstigen och Fasanvägen.

Under v 22 kommer Ottos Entreprenad att se över gårdsmiljön och lekplatserna.

Vi beklagar möjlig olägenhet och ser fram emot trivsammare och lekvänligare utemiljö.