Parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd är endast giltiga på avsedd plats och skall vara placerade väl synliga genom vindrutan på bilens förarsida. Notera att parkeringstillståndet är en värdehandling och skall lämnas tillbaka vid uppsägning av p-plats. Ersättningskort debiteras.

I det fall annan bil står placerad på en av er hyrd plats, kontakta Nokas / Bevakningstjänst

Tel 021 314560