I kvarteret Skogsvaktaren beskärs buskar och träd, häckarna klipps och en Lagerbladshäck är planterad på Skolstigen.