I kvarteret Skogsvaktaren pågår ommålning av trapphusen.